Je bent momenteel hier: Wat biedt de MS-Liga? > Over de Liga/Jongerengroep

Over de Liga/Jongerengroep

Over de Liga

De doelstelling van de MS-Liga Vlaanderen werd als volgt opgenomen in het Staatsblad van 21/12/2004: 
‘De vzw heeft als doel het bevorderen van het algemeen welzijn van de personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.’
Dat betekent concreet dat de MS-Liga
 • instaat voor de begeleiding van personen met MS en hun omgeving
 • de bevolking informeert en sensibiliseert
 • het wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.
De MS-Liga Vlaanderen is er voor degenen die zelf of via hun omgeving dichtbij de MS-problematiek betrokken zijn. Daarom heeft de MS-Liga over gans het Vlaamse land via provinciale comités een netwerk uitgebouwd van professionele hulpverleners en vrijwilligers die klaar staan om personen met MS en hun familieleden bij te staan met raad en daad, afgestemd op de specifieke vragen en verwachtingen van iedereen.  Elke provincie heeft een sociale dienst (in totaal 18 maatschappelijk werkers) met als taken:
 • Personen met MS en hun familie opvangen en zo goed mogelijk hun vragen beantwoorden.  Door middel van zitdagen (telefonische permanenties) en huisbezoeken worden de contacten verzekerd.
 • Begeleiding bij het verwerkingsproces door o.a. individuele gesprekken, informatiedagen rond bepaalde thema’s, partnersessies, themagerichte lessen voor pasgediagnosticeerde mensen met MS, gespreksgroepen voor jongeren, voor alleenstaanden, voor 35-plussers of andere doelgroepen, weekends voor kinderen waarvan één van de ouders MS heeft… We trachten dus een zo ruim mogelijk MS-publiek te bereiken.
 • Personen met MS wegwijs maken in de sociale wetgeving. 
 • Initiatieven nemen om de situatie van personen met MS en hun gezin leefbaar te maken, o.a. ondersteuning bieden bij onderwijs en tewerkstelling, advies geven in verband met een geschikte woning… 
 • De MS-Liga verleent onder bepaalde voorwaarden financiële steun door middel van giften (bv. voor de hoge kosten van poets- en gezinshulp) en voordelige leningen bij aanpassing van de wagen en van de woning.
Naast de eigenlijke ondersteuning van personen met MS en hun naaste omgeving beschouwt de MS-Liga het eveneens als haar taak – en dat is dan de tweede doelstelling van de Liga – om de ruimere samenleving te informeren en te sensibiliseren voor de ziekte en de problemen daaromtrent. Daartoe organiseert de Liga regelmatig informatieavonden, vormingsdagen en evenementen. Op deze manier wil de Liga de belangen van mensen met MS en hun familieleden kenbaar maken en verdedigen. De Liga identificeert lacunes en onvolkomenheden in het beleid (die voornamelijk uit het werkveld van de sociale dienst gedistilleerd worden) en kaart deze aan bij de bevoegde overheden, om zo samen oplossingen te vinden en bij te dragen tot een hogere levenskwaliteit voor personen met MS.

De MS-Liga geeft ook een tijdschrift uit: ‘MS-Link’.  Het verschijnt driemaandelijks en brengt informatie over wetenschappelijk onderzoek, medische, juridische en sociale onderwerpen.

Jongerenwerking
 
Je bent jong, het leven nodigt je uit, je gaat op weg… vol vertrouwen en toch verloopt je tocht moeizaam.
Het lijkt een weg vol hindernissen.
Je gaat op zoek naar antwoorden… tot op een dag het woord MS uitgesproken wordt.
Plots wordt alles anders, je voelt alles anders, je ziet alles anders, je hoort alles anders.
Het lijkt wel of het leven jou een heel andere weg doet inslaan.  Je voelt je bang, onzeker, boos, verdrietig… zoveel vragen kom je tegen op deze onbekende weg.
Soms weet je niet meer welke kant je op moet en heb je ‘t gevoel dat je geen stap meer vooruitgeraakt.
Je beseft dat je nood hebt aan ondersteuning, aan een uitgestoken hand, een luisterend oor… maar je wil je vooral begrepen voelen.
 
Daarom organiseren de maatschappelijk werkers in sommige provincies gespreksavonden voor jongeren. Deze avonden zijn uitsluitend bedoeld voor jonge mensen met MS waarbij de ene al wat langer dan de andere zijn/haar diagnose kent.  Uiteraard zullen ook de beperkingen verschillen, doch deze verscheidenheid binnen de groep zal wellicht voor iedereen verrijkend zijn.
Heb je interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomsten, neem dan contact op met de sociale dienst van de MS-Liga uit je provincie.
 
In 2011 werd een jongerendenktank opgericht waar jongeren met MS samen nadenken over de uitbouw van een gerichte werking voor jonge mensen met MS en hun naaste omgeving. Ze geven aan wat ze verwachten van de MS-Liga Vlaanderen en hoe de MS-Liga kan inspelen op hun noden en wensen.
Heb je interesse om hieraan mee te werken, vul dan het contactformulier in.

 Voor alle informatie

Mail ons: secretariaat@ms-vlaanderen.be
of bel op 011 80 89 80

Secretariaat MS-Liga Vlaanderen vzw
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt

Word lid van de MS-liga

Word lid van de MS-liga en geniet van volgende voordelen:

 • een gratis sociale dienstverlening
 • de mogelijkheid tot het verkrijgen van leningen en financiële steun
 • deelname aan diverse activiteiten
Meer weten?